img
img

Детальніше

Українська мова. Написання “не” з прикметниками

Сьогодні ми:

 • поглибимо свої знання про способи творення прикметників, зокрема про префіксальний спосіб
 • зміцнимо навички правопису прикметників із часткою не разом і окремо
 • будемо розвивати свої творчі вміння у формуванні власних висловлювань з використанням прикметників з часткою не

Частка “не” vs Префікс “не-“

Потрібно розрізняти заперечну частку “не”, яка завжди пишеться окремо, і префікс “не-“, який завжди пишеться разом.

Заперечна частка “не” заперечує щось, відкидає, перекреслює (не робота, не прийшов, не забуду, не ти).

Префікс “не-” творить нові слова, часто з протилежним значенням (неробство, незабутній, незабаром).

Прикметники з “не” пишуть разом, якщо:

1) без “не” прикметник не вживається: неозорий, невсипущий;

2) до прикметника з “не” можна дібрати синонім: невеликий — малий; невисокий — низький: незрячий — сліпий.

Окремо з “не” прикметники пишуть, якщо:

 • у реченні є протиставлення:

не ледачий, а працьовитий; не широкий, а вузький;

 • прикметник є в реченні присудком:

Я тут не самотній (О. Гуцало). Вуж не отруйний, не страшний нітрохи (М. Рильський).

 • якщо прикметники мають пояснювальні слова (ні, зовсім, ще, аж ніяк, далеко не тощо)

Ні до чого не здатна людина. Чоловік виявився ще зовсім не старим.

Завжди пишуть разом прикметники з префіксом “недо-“: недовчений, недопечений.

ПРАКТИКУЙ – прочитай, поясни написання прикметників з “не” (чому написано саме так, а не інакше)

 • Засяяв день над неосяжним світом, невпинний рух всіма опанував (О.Лупій).
 • Невтомний жайвір бавиться в повітрі (П.Воронько).
 • Нестримний хор натомлених цикад (О. Вертіль).
 • Невсипущі павуки тчуть серпанки та шовки (Л.Костенко).
 • Недоступна кропива хазяйновито шепталась (За М.Коцюбинським).

До поданих прикметників добери синонім з “не”. Слова запиши парами. Поясни написання прикметників з “не”

Складний, терміновий, прикрий, тривожний.

Для удосконалення набутої навички виконай завдання — впиши у віконця “не” з прикметниками, користуючись правилом.

Прокачай свої вміння, перепиши знімаючи риски, поясни написання “не”

1. Я не люблю не/щасних. Я щаслива. Моя свобода завжди при мені (Л. Костенко). 2. Світ визнає тільки сильних, вправних, не/ поступливих і самокритичних (Р. Доренко). 3. Коли не/спокійна совість, то нічим її не обманеш (М. Стельмах). 4. Я удався не/лінивим, без роботи не живу (Т. Коломієць). 5. А міць дубів дідівських не/похитна (М. Доленго).

Ще трішечки роботи

Прочитай речення, перепиши розкриваючи дужки, підкресли граматичні основи

1. З одної печі та (не)однакові калачі. 2. Зі своєї печі дим (не) гіркий. 3.Доброму каменю пісок (не)страшний. 4. Ледареві втома (не)відома. 5.Переказами вовк (не)ситий (Народна творчість).

Молодець! Тепер сміливо можеш відпочивати!

Залишилися питання?

Наші куратори обов'язково зв'яжуться з вами