img
img

Детальніше

English. Historical events and figures

Hello!

Today we are going to start a new unit about history! Today you will learn a lot of interesting information:


  • Historical dates and ordinal numbers (Історичні дати та порядкові числівники);
  • What were previous generations interested in? (Чим цікавились попередні покоління?);
  • Grammar: past simple tense (Граматика: простий минулий час);

Historical dates and ordinal numbers

Вивчаючи історію, ми можемо наблизити людей та події давніх часів до нас. Період до нашої ери, Античність, Середньовіччя, Наш час… Різні епохи, культури, події, історичні постаті, вивчаючи все це ми можемо зрозуміти, яким було їхнє життя, порівняти його із сьогоденням.

Ми теж є частиною історії., адже кожного дня у світі відбуваються події, і ми є їх свідками, тож вивчення історії є дуже цікавим та пізнавальним.

Refresh your memory!

Давай пригадаємо числівники, адже в цій темі тобі будуть неодноразово траплятися всілякі дати: роки, місяці, століття, тож


Let’s start!

Подивися відео-пісню про числа від 1-100. Спробуй повторити за диктором всі цифри та числа!

Cardinal and Ordinal Numbers (кількісні та порядкові числівники)

Cardinal numbers (кількісні числівники) – це такі числівники, які вказують на певну кількість чогось, іншими словами це просто звичайні цифри та числа, такі як: one (один), two (два), three (три), four (чотири), five (п’ять).

Ordinal numbers (порядкові числівники) – це такі числа, що вказують на порядок предметів при лічбі ( звідси і назва – order – порядок – порядковий) та відповідають на питання “which” (котрий?): first (перший), second (другий), third (третій), fourth (четвертий), fifth (п’ятий).

Отже, давай розберемося як утворюються подрядкові числівники в англійській мові. Це зовсім не складно!

Зазвичай, для того щоб утворити порядковий числівник, ми просто додаємо закінчення TH до звичайного числа.

For example:

  • Four – Fourth |fɔːθ| – чотири – четвертий;
  • Ten – Tenth |tenθ| – десять – десятий;

Be careful! Це правило підходить не до всіх порядкових числівників, тому існують певні exeptions (вийнятки), які просто потрібно вивчити та запам’ятати:

Окрім цього, є ще декілька нюансів, на які потрібно звернути увагу для того, щоб не допускати помилок при написанні такого типу чисел, а саме:

Якщо в кінці стоїть літера -у, то вона змінюється на -іе:

  • fourty – fourtieth |ˈfɔːtɪəθ|чотирнадцять – чотирнадцятий;
  • ninety – ninetieth |ˈnaɪntɪəθ|дев’яносто – дев’яностий;

У числівниках, що складаються з двох слів, суфікс -th додається лише до останнього:

  • 46 – fourty-sixth |ˈfɔːtɪ sɪksθ| – сорок шостий;
  • 145 – one hundred and fourty-fifth |wʌn ˈhʌndrəd ənd ˈfɔːtɪ fɪfθ| – сто сорок п’ятий;

Uses of ordinal numbers: (використання порядкових числівників)

У повсякденному житті ми навіть не помічаємо як часто використовуємо порядкові номери. Здавалося б, навіть для того, щоб відповісти на такі прості питання як : When is your birthday? What is the date today? потрібно використовувати ordinal numbers.

Ось тобі основні випадки коли слід вживати даний тип числівників:

Homework:

Student’s book: p. 78, ex 3-4

Workbook: p. 60, ex. 1, 3, 5

Good job!

Залишилися питання?

Наші куратори обов'язково зв'яжуться з вами