img
img

Детальніше

Алгебра. Теорія ймовірностей. Гра, як початок

Ми всі чи не щоденно проводимо різні спостереження, досліди, експерименти або випробування. І часто їх результати просто неможливо передбачити заздалегідь.

Наприклад, ми купили лотерейний квиток і не знаємо напевно – виграшний він чи ні. (або зробимо вигляд, що не знаємо 🙂 Але ми можемо оцінити шанс появи бажаного результату. В цьому нам допоможе теорія ймовірностей.

Теорія ймовірностей – математична наука, що вивчає закономірності в явищах і дослідах, результати яких не можна заздалегідь передбачити.

Вважають, що зародження теорії ймовірностей почалося з двох питань відомому французькому математику (і не тільки) Блезу Паскалю.

  1. Скільки раз потрібно підкинути гральні кості, щоб випадків випадання одночасно двох шісток було більше половини від загальної кількості підкидів?
  2. Як справедливо розділити гроші, поставлені на кін, якщо гравці припинили гру передчасно?

Друге питання лишимо поки що поза нашою увагою, а ось на перше спробуємо разом знайти відповідь 🙂

Що ще стало поштовхом для розвитку теорії ймовірностей?

Виникнення страхової справи, а саме з кінця XVII століття на науковій основі стало проводитися страхування від нещасних випадків і стихійних лих.

Поміркуй, навіщо страховим компаніям використовувати теорію ймовірностей.

У XVI-XVII століттях у всіх країнах Західної Європи поширилося страхування судів і страхування від пожежі. У XVIII столітті були створені численні страхові компанії та лотереї в Італії, Фландрії, Нідерландах.

Потім методи теорії ймовірностей стали широко застосовувати в демографії, наприклад при веденні статистики народження і смерті.

Події, їх види і що їх пов’язує з теорією ймовірностей

Подія – це основне поняття в теорії ймовірностей. Явище, про яке можна сказати, що воно відбувається або не відбувається за певних умов. Події позначаються великими літерами латинського алфавіту: А, В, С,…

Будь-яка подія відбувається внаслідок випробування (експерименту, досліду).

Випробування – це умови, за яких відбувається (чи не відбувається) подія.

Розглянемо декілька прикладів, щоб зрозуміти в чому різниця між цими подіями з практичної точки зору.

  • Вірогідні. Після неділі настане понеділок. Твердження, яке не піддається сумнівам.
  • Неможливі. Периметр ромба зі стороною 3 см дорівнює 100 см.
  • Рівноможливі. Підкидаючи гральні губики, може випасти як 2, так і 5 з однаковою ймовірністю.
  • Несумісні. Подія А – на монеті випадає герб. Подія Б – на монеті випадає решка. Подія А та Б вважаються несумісними.

Мерщій до практики

Спробуємо застосувати теорію ймовірності на практиці.

P(A) – ймовірність події. Її можна обчислити за формулою 1.1.

де, m – кількість способів, якими може з’явитися дана подія під час одного експерименту;

n – загальна кількість подій під час даного експерименту (множина елементарних подій).

Поміркуйте, чи може одна з рівноможливих подій мати перевагу над іншою? (відповідь наприкінці цієї глави)

Приклад 1. Поклавши одне морозиво до порожньої морозильної камери, за годину дістанете дві пачки;

Приклад 2. Підкинувши гральний кубик – випаде сімка.

Приклад 1. Ймовірність що після літа настане осінь (100%);

Приклад 2. Підкидаючи гральний кубик випаде число менше ніж сімка (100%).

З рис. 1 видно, що ймовірність події може бути більшою або рівнятися 0 і бути меншою або дорівнювати 1 .

Відповідь на запитання. Ті хто відповів ні – безперечно праві. Але в усіх правилах є виключення. Наприклад, якщо у монети або кубика зміщений центр ваги, то набагато частіше будуть випадати цілком певні межі 🙂 В цьому випадку передбачити значення на кубику легше. Але, зазвичай ми вважатимемо що усі наші кубики і монети з прикладів не мають браку.

Перші самостійні кроки по теорії ймовірності

ЗАДАЧА № 1

Знайти ймовірность того, що на гральному кубику випаде більше трьох очок при його підкиданні.

Роз’яснення розв’язку

Дана подія А – під час цього експерименту, більше трьох очок може з’явитися у трьох випадках. Якщо випаде 4, 5 або 6. Отже, m=3, всього граней у звичного кубика 6, значить і загальна кількість подій – n=6.

Р(А)=m/n=3/6=1/2=50%

Відповідь: ймовірність того, що значення на гральному кубику буде більше, чим 3, складає 50% або 1/2.

Перевіримо, чи вдалося тобі засвоїти базову формулу теорії ймовірності.

Пояснення до розв’язання тестових завдань

Дуже тішимось, якщо усі твої відповіді були вірними – ми тоді на правильному шляху. Мерщій перемикай на наступний розділ 🙂

Якщо десь було допущено помилку, не засмучуйся, розглянемо з тобою кожен тест окремо.

  1. Шістка на гральному кубику одна (m=1), як і будь яка інша цифра. Загальна кількість цифр шість (n=6). Р(А)=m/n=1/6;
  2. Підкинь но монетку 🙂 Там всього дві грані, і якщо у тебе “чесна” монетка, ймовірність того, що випаде герб або решка рівноможлива і складає 50%. Р(А)=m/n=1/2;
  3. Підкинь но монетку 🙂 Там всього дві грані, і якщо у тебе “чесна” монетка, ймовірність того, що випаде герб або решка рівноможлива і складає 50%. Р(А)=m/n=1/2;

Завдання для самоперевірки

Завдання 1

Завдання 2, 3, 4

ЗАВДАННЯ №5 ускладнимо 😉

В коробці знаходиться 5 жовтих кульок та 7 блакитних.

Яка ймовірність того, що витягнувши кульку, вона буде жовтого кольору?

Сподіваємось, знайомство з теорієї ймовірностей тебе не дуже налякало і наступного разу ми зможемо перейти до розв’язання більш складних прикладів і нарешті спрогнозувати ймовірність виграшу у лотерею 🙂

Залишилися питання?

Наші куратори обов'язково зв'яжуться з вами