img
img

Детальніше

Українська мова.Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа та словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення. Морфемний словник

Слова поділяються на морфеми — найменші значущі частини (корінь, префікс, суфікс, закінчення). За допомогою префіксів і суфіксів утворюються нові слова та їхні форми, а за допомогою закінчень — лише форми слова.

Відповідне розміщення морфем у слові є його будовою.

Морфемна структура слова — це склад, взаєморозташування та
зв’язки його морфем.

Основа слова – обов’язкова,
невіддільна частина (сегмент)
будь-якого слова укр.м.

Граматичні основи (розглядаються у морфеміці) пов’язані з творенням граматичних форм слів (відмінюванням, дієвідмінюванням), а лексичні (розглядаються у словотворі) стосуються утворення слів.

Науки про творення слова

Словотвір, або дериватологія — розділ мовознавства, що вивчає слова за структурою і способом творення їх.

Синхронний словотвір вивчає структуру слів на якомусь конкретному етапі розвитку мови.

Діахронний словотвір вивчає історію появи похідних слів на основі зіставлення різних періодів функціонування мови.

Твірна (словотвірна) основа – частина слова (слово чи частина слів словосполучення), від якої твориться похідне.

Наприклад : далечінь ← далекий писар ← писати підпис ← підписати

Способи словотвору:

  1. морфологічний,
  2. неморфологічний.

Слова в українській мові творяться різними способами

Основні орфограми у префіксах, коренях, суфіксах

Подивись відео

Тренувальні вправи

Вправа 1

Визнач, яка основа є твірною для наведених слів. Запиши за зразком.

Зразок. Читання — читати.

Чорнило (чорний, чорнильний, чорніти); доброта (добро, добрий, добрішати); гайочок (гай, гайок, гайовий); медичний (медик, медицина, медикаменти); мудрець (мудрощі, мудрий, мудрість); веселий (веселка, веселість, веселити).

Вправа 2

Знайди і запиши твірну основу до поданих слів. Добери мотивовані слова.

Людяність, подорожник, безвольний, білесенький, стільчик, просинь, зернистий, засніжитися, вчителька, продавець, перепросити, співрозмовник, змалювання.

Вправа 3

Запиши спільнокореневі слова в один стовпчик, а форми слів — у другий.

1.Блакить, блакитноокий, блакитного, блакитніє, блакитна, блакиті, поблакитнішати, блакитніший, блакиттю, блакитним, блакитні, блакитнуваті, блакитною.

2. Вовк, вовчок, вовка, вовчик, вовки, вовчище, вовкулака, вовчисько, вовками, вовків, вовченьку.

3. Писати, списати, пишу, писар, написаний, напис, напишу, вписати, записати, письмо, пишуть, писака, писарювати, пописувати, напишеш, запишу.

Вправа 4

Спиши. Визнач у словах твірну основу і словотворчі афікси.

1.Море, моряк, морський, приморський, заморський, морячка, морячок.

2.Читати, читання, читанка, перечитувати, читач, зачитатися, читальня.

3. Диво, дивацтво, дивний, предивний, дивацький, дивуватися.

Словотвірний тип і словотвірне значення. Морфемний словник.

Словотвірний тип — це клас похідних слів, що належать до однієї частини мови.

Характеризується такими ознаками:

  • походять від слів однієї частини мови
  • утворилися однаковим способом
  • мають тотожне словотвірне значення
  • утворені однаковим словотвірним формантом

Морфемний словник — це словник, що
описує морфеми мови шляхом виділення
їх у складах слова.

Існує кілька різновидів морфемного
словника залежно від одиниць реєстру
способів їх упорядкування.

Тренувальні вправи

Вправа 1

Добери до поданих слів різнокореневі слова таким чином, щоб усі вони мали спільне словотвірне значення.

Ткацький, зеленуватий, розмалювати, перекладач, лікарка.

Вправа 2

Дякую за роботу!

Залишилися питання?

Наші куратори обов'язково зв'яжуться з вами